Contact

SSDM Secretariat
C/O Inter Group Corp.
Kyodo Tsushin Kaikan 4F, 2-2-5 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan secretariat@ssdm.jp
PAGE TOP